KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŁUKOWICA


divider_Gminne Info

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Łukowica! W związku z cały czas utrzymującym się wysokim zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. koronawirusa) i napływającymi zgłoszeniami naszych mieszkańców oraz właścicieli sklepów zlokalizowanych na terenie naszej gminy, zwracam się do Państwa z apelem o:

  • ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt i przebywania młodzieży, a zwłaszcza dzieci bez opieki osób dorosłych w placówkach handlowych oraz obiektach użyteczności publicznej (boiska sportowe, place zabaw itp.),
  • maksymalne ograniczenie wizyt i przebywania w placówkach handlowych osób starszych (w wieku powyżej 70 lat),
  • dokonywanie zakupów dla osób starszych oraz dla całych rodzin przez pojedyncze osoby dorosłe (w wieku mniejszego ryzyka), w pełni zdrowe – członków rodziny lub przez inne osoby w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej,
  • bezwzględne stosowanie się do zakazu opuszczania miejsca zamieszkania/przebywania przez osoby skierowane do odbywania kwarantanny – osoby, które mają wiedzę o przypadkach łamania tego zakazu proszone są o niezwłoczne powiadomienie Policji.
divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info