Dialog z przedsiębiorcami


divider_Gminne Info

We wtorek odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Samorządu Gminy Łukowica z lokalnymi Przedsiębiorcami, którzy jednocześnie są Pracodawcami dającymi zatrudnienie naszym mieszkańcom.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Łukowica Bogdana Łuczkowskiego we współpracy z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Finansowej i Komunikacji, której przewodniczącym jest Stanisław Sewiło i Komisją Produkcji Rolnej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, której przewodniczącym jest Janusz Mrowca.

Rozmowy dotyczyły wzmocnienia wizerunku gospodarczego, atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Łukowica, różnorodności i potencjału jakim dysponuje nasz region, a także poruszane były tematy związane z problemami dotyczącymi dalszego rozwoju gminy.

Mam nadzieję, że był to wstęp do nowej formy dialogu między środowiskiem przedsiębiorców, a samorządem, która służyła będzie wymianie doświadczeń i wiedzy oraz wsparciu działalności lokalnych firm. Zarówno Przedsiębiorcy jak i Władze Samorządowe wyraziły chęć organizowania cyklicznych spotkań, które wniosłyby nową jakość i dały impuls do kolejnych inwestycji na terenie naszej gminy.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info