Studium uwarunkowań


divider_Gminne Info

Wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Wykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica.”

Na wykonanie powyższego zadania wpłynęły wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Terra – analizy, doradztwo z Krakowa na kwotę 34440,00 zł.


Zakończenie zadania przewidziane jest na połowę grudnia bieżącego roku.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info