Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Łukowica


divider_Gminne Info

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 27 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022r.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info