Rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej w Górnej Łukowicy


divider_Gminne Info

W dniu dzisiejszym odbył się odbiór kolejnej ważnej inwestycji, której koszt wyniósł 231 540,39 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane z funduszy otrzymanych przez Gminę Łukowica w ramach I naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc sołtysowi Henrykowi Dyrkowi.

W sprawy gospodarki wodno – ściekowej aktywnie zaangażowany jest Przewodniczący Komisji Produkcji Rolnej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Janusz Mrowca.

Inwestycję zrealizowała firma PHU INKO 2001.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info