Program Czyste Powietrze – podsumowanie I półrocza 2024 r.


divider_Gminne Info

W realizowanym aktualnie programie Czyste Powietrze w pierwszym półroczu 2024 roku Ekodoradca Krzysztof Kądziołka złożył (w imieniu mieszkańców) 57 kompletnych wniosków o dofinansowanie na łączna kwotę dofinansowania wynoszącą 3 405 130 złotych. Najmniejsza kwota wnioskowanej pojedynczej dotacji to 13.000 zł, a największa 136.200 zł.

divider_Gminne Info

Łącznie z pozostałymi edycjami Czystego Powietrza Ekodoradca w przeciągu prawie 3 lat złożył ponad 250 kompletnych wniosków o dofinansowanie.

Kolejne wnioski są w trakcie uzgadniania zakresu rodzaju przedsięwzięcia i będą sukcesywnie wysyłane do WFOŚiGW w Krakowie.

Zachęcamy do dalszego aplikowania do tego programu, gdyż termin użytkowania pozaklasowych kotłów (zgodnie z uchwałą antysmogową dla woj. małopolskiego) minął 30 kwietnia 2024 roku.
Przypominamy, że ostatnio były dwie nowe odsłony programu Czyste Powietrze: 22 kwietnia oraz 14 czerwca 2024 roku (każda kolejna odsłona programu to odmienne zasady rozliczania).

Przypominamy, że wysokość dofinansowania w programie Czyste Powietrze jest uzależniona od dochodów, a także od zakresu rzeczowego wnioskowanego przedsięwzięcia. Zachęcamy do aplikowania do programu kolejnych mieszkańców, gdyż warunki dofinansowania, (pomimo już dwóch zmian w tym roku) są nadal korzystne, a okres realizacji zadań wynosi nawet 36 miesięcy. Przypominamy równocześnie, że dokumentem/załącznikiem niezbędnym do ubiegania się o najwyższy i podwyższony poziom dofinansowania jest zaświadczenie o dochodach (wydawane przez GOPS oraz ważne przez okres 3 miesięcy od dnia jego wydania). Istotne jest, że dla wniosków o wydanie zaświadczenia o dochodach złożonych do końca lipca 2024 roku jest uwzględniany dochód jeszcze za rok 2022. Dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2024 roku będą brane pod uwagę dochody w gospodarstwach domowych beneficjentów już za 2023 rok. Od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego uzależniona jest bowiem wysokość dotacji (nawet do 100 % kosztów kwalifikowanych netto).

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info