Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Łukowica


divider_Gminne Info

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Łukowica prezentowane podczas XV Sesji Rady Gminy Łukowica.

🚧

Inwestycje w trakcie realizacji:

✅

Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice w km od 2 + 468,68 do km 4 + 638,00 w miejscowości Przyszowa – Powiat Limanowski” – 4 346 642,87 zł

✅

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Miejscowości Młyńczyska – przysiółek Morgi i Pod Modynią – koszt realizacji zadania – 42 000,00 zł

✅

Projekt wodociągu w miejscowości Przyszowa. Zakres projektu obejmuje budowę nowego odcinka wodociągu w kierunku przysiółka Kierków, koszt realizacji zadania – 95 000,00 zł

✅

Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000282 w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa w km 10+735 w m. Przyszowa wraz z dojazdami – zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej przy współpracy Gminy Łukowica.

✅

Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1545 K w miejscowości Stronie, koszt realizacji zadania – 53 997,00 zł.

✅

Dokumentacja projektowa pod ujęcie wody w miejscowości Przyszowa, koszt realizacji zadania – 11 455,00 zł

✅

Projekt Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jastrzębiu, koszt realizacji zadania – 70 000,00 zł.

✅

Opracowanie dokumentacji projektowej pełnowymiarowego boiska V- ligi w miejscowości Przyszowa, koszt realizacji zadania – 39 360 ,00 zł

✅

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. ” Remont drogi Powiatowej nr 1610 K Świdnik- Limanowa w m. Łukowica na odcinku 1110 m” zakres dokumentacji obejmuje poszerzenie jezdni do 6m, utwardzenie pobocza do 1,5 m oraz odwodnienie – koszt realizacji zadania – 82 902,00 zł

✅

Montaż studni wodomierzowych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Przyszowa , koszt realizacji zadania – 96 579,60 zł

✅

Montaż stolarki otworowej w rozbudowanej części remizy OSP w Łukowicy – etap II – koszt realizacji zadania – 23 723,01 zł

✅

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy części budynku Urzędu Gminy w Łukowicy zlokalizowanego na dz. nr 1082, 1083/1, 1083/3 – koszt realizacji zadania – 36 654,00 zł

✅

Remont schodów terenowych w miejscowości Łukowica – koszt realizacji zadania – 92 060,19 zł

✅

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Wykonanie zabezpieczenia korony drogi gminnej nr 340858 K w miejscowości Roztoka na odc. ok 200 m.”. – koszt realizacji zadania – 22 940,00 zł

✅

Budowa zbiornika na deszczówkę wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i instalacją odzysku wody – koszt realizacji zadania – 49 272,39 zł

✅

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica – koszt realizacji zadania – 230 055,49 zł

✅

Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie Gminy Łukowica – koszt realizacji zadania – 244 937,82 zł

✅

Projekt rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnik – koszt realizacji zadania – 7500,00 zł

✅

Dokumentacja projektowa altany w miejscowości Jadamwola – koszt realizacji zadania – 4000,00 zł

✅

Dokumentacja projektowa gminnego żłobka w miejscowości Łukowica

✅

Dostawa i montaż sita pionowego z automatycznym usuwaniem skratek wraz z okablowaniem i sterowaniem na oczyszczalni ścieków w Świdniku – 94 710,00 zł


🚧

Inwestycje zakończone:

✅

Budowa zatok autobusowych Roztoka – Ostra – zadanie realizowane przy współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg – koszt realizacji zadania – 298 890,00 zł. ( udział finansowy gminy 163 799,00 zł)

✅

Remont nawierzchni, pobocza i odwodnienia drogi Roztoka (Pietrzakówka) – 46 00,00 zł

✅

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdnik, koszt realizacji zadania – 1 243 227,56 zł

✅

Innowacyjne technologie pozyskiwania energii odnawialnej na terenie Gminy Łukowica w ramach zadania zrealizowano:

♻️

Budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku Gminnej Stołówki w Łukowicy oraz w Szkole Podstawowej w Łukowicy,

♻️

Budowę instalacji pompy ciepła i wymianę oświetlenia w budynku szkoły podstawowej w Łukowicy.

♻️

Montaż urządzeń fotowoltaicznych – lamp hybrydowych,

♻️

Budowę obiektów małej architektury ławeczek fotowoltaicznych i altany fotowoltaicznejKoszt realizacji zadania – 1 080 562,33 zł

✅

Rewitalizacja centrum Przyszowej- zakres zadania obejmował budowę: miasteczka ruchu rowerowego, toru rolkowego, placu zabaw, altany oraz utwardzenie gruntu nawierzchnią bitumiczną i kostką brukowa, 897 988,62 zł.

✅

Remont drogi Młyńczyska ( w kierunku Roztoki ), 113 775,00 zł.

✅

Remont utwardzenia gminnego parkingu w m. Roztoka, 53 873,91 zł.

✅

Roboty remontowo- budowlane w OSP w Jastrzębiu, 34 154,16 zł

✅

Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łukowica :- Jadamwola st. Trafo 4 – koszt realizacji zadania – 5 535,00 zł- Łukowica st. Trafo 5– koszt realizacji zadania – 22 140,00 zł- Zawada st. Trafo 3 i Łukowica st. Trafo 6 – koszt realizacji zadania – 14 145,00 zł- Stronie koszt realizacji zadania – 4 920,00 zł

✅

Umocnienie skarpy przy remizie OSP w Roztoce, 38 000,00 zł

✅

Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Młyńczyskach, 101 330,00 zł

✅

Modernizacja odwodnienia drogi Przyszowa ( Berdychów ), 57 195,00 zł

✅

Remont drogi Młyńczyska – Pod Górą – koszt realizacji zadania – 80 000,00 zł

✅

Modernizacja odwodnienia drogi Roztoka- Solniska, 16 000,00 zł

✅

Remont drogi Młyńczyska – do Sołtysa, 43 315,31 zł

✅

Remont drogi Jastrzębie – Spleźnia – koszt realizacji zadania – 24429,41 zł

✅

Remont drogi Owieczka – koszt realizacji zadania – 47212,64 zł

✅

Remont drogi Łukowica/Stronie, 133 540,09 zł

✅

Budowa obiektów małej architektury: siłowni zewnętrznej, placu zabaw o charakterze sprawnościowym ze strefą relaksu w miejscowości Roztoka, 126 075,00 zł

✅

Montaż stacji uzdatniania wody w SP w Roztoce, 32 941,00 zł

✅

Remont drogi Jadamwola – Na Krzak, 44 000,00 zł.

✅

Malowanie pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Przyszowej, 8 600,00 zł

✅

Odwodnienie drogi w Łukowicy – 5000,00 zł

✅

Modernizacja odwodnienia w Jastrzębiu ( w kierunku Czarnego Potoku ) – 10 200,00 zł

✅

Modernizacja odwodnienia drogi w Przyszowej ( za Lasem ) – 10 000,00 zł

✅

Oczyszczenie rowów oraz roboty odwodnieniowe w sołectwie Przyszowa I – 10 000,00 zł

✅

Wykonanie mijanki na drodze gminnej w sołectwie Przyszowa II – 6000,00 zł

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info