Informacja z otwarcia ofert


divider_Gminne Info

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 340511 K odcinek I w km 0+000 – 0+550, odcinek II w km 0+550 – 0+772, w miejscowości Świdnik, Gmina Łukowica.”

👉W przetargu nieograniczonym wpłynęło 5 ofert. Najniższa oferta wpłynęła na kwotę 1 208 627,99 zł a najwyższa na 1 347 465,00 zł
👉Wszyscy oferenci dali 5-letni okres gwarancji i termin realizacji zadania to 15.09.2020.
👉Kwota przeznaczona na to zadanie przez zamawiającego to 1 800 000,00 zł
👉Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
👉Otwarcie ofert nastąpiło w formie transmisji internetowej

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info