Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki


divider_Gminne Info

Osoby fizyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w programie „Mój prąd” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program skierowany jest do osób wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotację w programie Mój Prąd można ubiegać się jeśli:

  • instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy),
  • instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe,
  • wydatki poniesione są od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
  • inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

Składając wniosek można się starać o dotacje w wysokości nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż PV od 2 do 10 kW. Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację.

Szczegółowych informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni za pośrednictwem strony https://doradztwo-energetyczne.gov.pl oraz pod numerem telefonu 22 45 95 990 w dni robocze 8.00-15.00

Więcej informacji na www.mojprad.gov.pl

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info