Koszykówka-Igrzyska Młodzieży Szkolnej


W turnieju koszykówki chłopców w ramach igrzysk młodzieży szkolnej najlepsza okazała się SP w Łukowicy, drugie miejsce SP Świdnik, trzecie SP nr 1 Przyszowa, 4 SP Stronie, miejsce 5-6 SP Jastrzębie i SP nr 2 Przyszowa. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy opiekunom za przygotowanie swoich podopiecznych do zawodów.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :