Nasz Papież Jan Paweł II. Pamiętamy !!


divider_Gminne Info

Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Wspaniały człowiek, którego słowa mają ponadczasową wartość. Pamiętamy!

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły został wydany album Małopolskie ścieżki Jana Pawła II. A w nim również o krzyżu na Górze Skiełek, który został postawiony na cześć wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info