Nowy sprzęt dla OSP


W dniu 5 grudnia 2019 r. w remizie OSP w Roztoce miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu i ubrań specjalistycznych zakupionych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łukowica w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Celem niniejszego konkursu jest zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie naszej gminy, które nie są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

divider_Gminne Info

W ramach tegorocznej edycji konkursu po 2 komplety zestawów aparatów powietrznych otrzymały jednostki OSP Roztoka, OSP Jastrzębie oraz OSP Młyńczyska. Dwa kompletne ubrania do działań bojowych otrzymała jednostka OSP Świdnik. Z kolei OSP Stronie otrzymała 10 kompletów ubrań koszarowych.

Sprzęt został zakupiony dzięki pozyskanej dotacji z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” w wysokości 20 tys. zł oraz ze środków budżetu Gminy Łukowica. Przekazany sprzęt do jednostek OSP w znaczący sposób przyczynia się do podniesienia ich gotowości bojowej co wymiernie wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich.

divider_Gminne Info

Aktualności :