Potwierdź Profil Zaufany w naszym Urzędzie


divider_Gminne Info

Na podstawie udzielonej zgody Ministra Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Łukowica funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP. W celu potwierdzenia, przedłużenia ważności lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP zapraszamy do naszego Punktu Potwierdzającego.

divider_Gminne Info

Punktu Potwierdzania zlokalizowany jest w:

Urzędzie Gminy Łukowica
Łukowica 334
34-606 Łukowica
pokój nr 1
tel. 18 330 15 27

i czynny jest w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7:30 do 15:30, czwartek od 10:00 do 18:00.


Co to jest Profil Zaufany ?

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

W jaki sposób można założyć Profil Zaufany?

Z konta założonego na portalu www.pz.gov.pl wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. Musimy się w tej sprawie udać do Urzędu Gminy (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe przed urzędnikiem, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją.

Profil zaufany można też założyć bezpośrednio na stronie www.pz.gov.pl. Następnie po potwierdzeniu w urzędzie należy zalogować się nowym profilem na stronie www.epuap.gov.pl gdzie automatycznie zostanie założone konto i skrzynka ePUAP, która umożliwi korespondencję i załatwianie spraw elektronicznie.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info