Uwaga na fałszywych kominiarzy


Komunikat Wójta Gminy Łukowica w sprawie doniesień medialnych oraz zgłoszeń Mieszkańców Gminy dotyczących osób podających się za kominiarzy i oferujących swoje usługi po uprzednim powołaniu się zgodę władz Gminy.

divider_Gminne Info

W związku z docierającymi do Urzędu Gminy w Łukowicy niepokojącymi informacjami naszych mieszkańców o działaniach osób podających się za kominiarzy, które odwiedzając ich domy nakłaniają do wyrażenia zgody na odpłatne przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, a zamiast przedstawić stosowne uprawnienia powołują się na rzekomą zgodę Wójta lub wręcz na zawartą z Gminą umowę, informuje się że:

  1. Wójt Gminy Łukowica nigdy nie udzielił, ani ustnej ani pisemnej zgody na prowadzenie przez wskazane wyżej osoby tego rodzaju działań, a tym samym powoływanie się tych osób na takie uzgodnienia z władzami Gminy jest poświadczaniem nieprawdy.
  2. Gmina co prawda realizuje zadania własne zawarte w ustawie o samorządzie gminnym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności poprzez wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, ale nie ma żadnych uprawnień w zakresie wskazywania mieszkańcom konkretnych wykonawców usług kominiarskich, które świadczone są na zasadach rynkowych przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia.

Zobacz pełny komunikat Wójta Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Aktualności :