„Z NAMI BEZPIECZNIEJ”


9 stycznia 2020r. z inicjatywy Wójta Gminy Łukowica oraz pracownika realizującego zadania obronne tut. Urzędu na terenie naszej Gminy zostały przeprowadzone po raz kolejny czynności z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych „Z NAMI BEZPIECZNIEJ” w ramach programu współpracy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z samorządami woj. małopolskiego.

divider_Gminne Info

Tym razem zajęcia zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku. Na wniosek Dyrektora Placówki funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dzięki którym młodzież, a nie rzadko kadra pedagogiczna i rodzice mogli dowiedzieć się o rodzajach narkotyków (dopalaczy), a także o skutkach zdrowotnych, społecznych oraz prawnych posiadania, zażywania, rozprowadzania czy produkcji tych substancji. Realizacja programu spotyka się dużą otwartością i aprobatą ze strony władz samorządowych, kadry pedagogicznej szkół, młodzieży oraz ich rodziców. Społeczeństwo pozytywnie ocenia tego typu przedsięwzięcia, o czym mogą świadczyć coraz to nowe wnioski o przeprowadzenie tego typu spotkań, jak również wiele pytań od rodziców, szukających fachowej pomocy o to jak zachować się w danej sytuacji, jak rozpoznawać zagrożenia lub gdzie uzyskać pomoc w sytuacji kryzysowej. Głównym celem działań jest wspieranie programów profilaktycznych szkół poprzez skoordynowanie oddziaływań ukierunkowanych na zapobieganie posiadania, zażywania substancji psychoaktywnych w Placówkach Oświatowych oraz promowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Doświadczenie zdobyte w przedsięwzięciach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, w tym przestępczości narkotykowej czy terrorystycznej oraz znajomość metod przestępczych pozwala funkcjonariuszom w sposób ciekawy i interesujący dla młodzieży zapoznać ją z zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać w swoich środowiskach.

Ponadto w trakcie zajęć młodzież może się dowiedzieć w jaki sposób zadbać o własne bezpieczeństwo na imprezach kulturalnych czy masowych (narkotyki, ,,tabletki gwałtu”, dopalacze, alkohol), w miejscach użyteczności publicznej oraz o sposobie zachowania się na wypadek zauważenia ładunku bądź materiału wybuchowego.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :