Konsultacje Projektu Programu Współpracy


Urząd Gminy rozpoczął konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Łukowica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020″

divider_Gminne Info

Zarządzenie Nr 123/19 Wójta Gminy Łukowica z dnia 10 października 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Łukowica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.”

Formularz konsultacji

Aktualności :