Apel do mieszkańców w sprawie wody

Apel do mieszkańców w sprawie wody

divider_Gminne Info

Zwracamy się do wszystkich odbiorców wody z wodociągów wiejskich w gminie Łukowica z gorącym apelem o racjonalne i oszczędne korzystanie z dostarczanej wody, ograniczając jej zużycie wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych.

Aby uniknąć przerw w dostawie wody prosimy o niewykorzystywanie jej do innych celów takich jak; podlewanie ogródków, mycie samochodów, itp.

Urząd Gminy prosi o wyrozumiałość wobec zaistniałej sytuacji i rozważny pobór wody.

Aby uniknąć przerw w dostawie wody prosimy o niewykorzystywanie jej do innych celów takich jak; podlewanie ogródków, mycie samochodów, itp.

Niniejszy apel kierujemy również do wszystkich mieszkańców Gminy Łukowica, którzy we własnym zakresie zaopatrują się w wodę z lokalnych ujęć i studni przydomowych.

Informujemy jednocześnie, że istnieje możliwość pobrania wody do celów gospodarczych i rolniczych przy budynku byłej oczyszczalni ścieków w Łukowicy.

divider_Gminne Info

Aktualności :