Apel Wójta Gminy Łukowica w sprawie oszczędzania wody


divider_Gminne Info

Szanowni mieszkańcy, w związku z występującą suszą na terenie Gminy Łukowica należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalne korzystanie oraz oszczędzanie wodą. W związku z powyższym Prosimy nie używać wody z sieci wodociągowej do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów i kostki brukowej oraz napełniania basenów, a także oczek wodnych na terenie naszej gminy.

Wysokie zużycie wody do celów innych niż spożywcze i sanitarne,  podlewanie w godzinach popołudniowych i wieczornych przez dużą liczbę mieszkańców ogranicza możliwość uzupełnienia wody w zbiornikach w godzinach nocnych, w związku z tym może okresowo wystąpić obniżone ciśnienie wody w sieci wodociągowej lub jej braku.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info