„Bo jak nie MY to kto” – Projekt LGD


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” otrzymało dotację w kwocie 400 000,00 zł na realizację projektu pn. „Bo jak nie MY to kto?”

divider_Gminne Info

Projekt finansowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Celem powyższego projektu jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców powiatu limanowskiego i powiatu gorlickiego w różnym przedziale wiekowym, począwszy od przedszkolaków po osoby dorosłe (w tym 50+). Poprzez zaplanowane działania wzrośnie aktywność społeczna mieszkańców, aktywność ruchowa, nastąpi wzrost i poprawa zdrowia i kondycji fizycznej oraz świadomość mieszkańców w temacie zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

divider_Gminne Info

Zobacz szczegóły projektu:

Aktualności :