Budowa wodociągu w Młyńczyskach


divider_Gminne Info

Dobiegają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla budowy wodociągu w Młyńczyskach w przysiółki Morgi, wzdłuż Wierchowej Drogi oraz drogi powiatowej.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg by mogły rozpocząć się prace przy priorytetowym zadaniu nad którym od poprzedniego roku pracujemy wspólnie z radną Anetą Tokarczyk.

Na ten cel gmina Łukowica otrzymała dofinansowanie w wysokości 1mln złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jak podkreślił wojewoda Józef Leśniak podczas przekazania promes, warte podkreślenia jest, że te środki trafiają na inwestycje najbardziej potrzebne mieszkańcom.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info