Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych


divider_Gminne Info

Informujemy, że w miesiącu wrześniu bieżącego roku urząd gminy przeprowadzi Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych.

Realizowane będą anonimowe ankiety dotyczące problematyki społecznej.

W grupie badanych mieszkańców Gminy znajdą się; uczniowie szkół, sprzedawcy alkoholu oraz dorośli mieszkańcy gminy.

Badanie zrealizuje Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Serdecznie prosimy mieszkańców naszej Gminy o pomoc w tej sprawie.

Poniżej zamieszczamy link do anonimowej ankiety dla dorosłych mieszkańców Gminy Łukowica.


Ankieta – Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych


divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info