Dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej


divider_Gminne Info

Podczas dzisiejszego posiedzenia zarządu województwa podjęto decyzję o dofinansowaniu kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej w Łukowicy w kwocie 590 tys. zł

divider_Gminne Info

Utworzenie i rozpoczęcie działalności zakładu aktywności zawodowej w Łukowicy będzie możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 590 tys. zł, z czego 350 tys. to koszt utworzenia zakładu, a 240 tys. zł – to koszt jego działalności w 2022 roku

Utworzony zakład aktywności zawodowej stworzy szansę rehabilitacji zawodowej i społecznej 35 osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przygotowując ich do życia w otwartym środowisku oraz udzielając pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info