Dofinansowanie z NFOŚ


Blisko 2 mln zł dla Gminy Łukowica w ramach Programu Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – GOZ. Po długich rozmowach i negocjacjach Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie dotacji i pożyczki dla Gminy Łukowica .

divider_Gminne Info

Dofinansowanie uzyskały poniższe zadania:

1. „Innowacyjna technologia pozyskania energii odnawialnej w gminie Łukowica”. Koszt całkowity zadania: 1 516 970,00 zł. W ramach programu zostaną zamontowane m.in.

  • ławki z panelami fotowoltaicznymi – 12 szt.
  • lampy hybrydowe wyposażone w turbinę wiatrową, moduł fotowoltaiczny oraz oprawy na bazie światła diody LED szt.60,
  • altana zadaszona panelami słonecznymi na terenie placu zabaw przy GOK,
  • panele fotowoltaiczne na GOK w Łukowicy (lub na Gminnej Stołówce),
  • wymiana oświetlenia oraz instalacja pompa ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Łukowicy,
  • instalacja pompa ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Łukowicy,

2. „Segregacja odpadów w Gminie Łukowica”. Koszt całkowity zadania: 40 000,00 zł

W ramach projektu na terenie gminy zostaną zainstalowane dwa kontenery do segregacji elektrośmieci.

3. „Edukacja społeczności lokalnej w gminie Łukowica.” Koszt całkowity zadania: 400 000,00 zł

divider_Gminne Info

Aktualności :