Dzień Edukacji Narodowej


W dniu dzisiejszym w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej zostały wręczone nagrody Wójta Gminy Łukowica dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Nagrody Wójt na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół w terminie zgodnym z regulaminem wynagradzania nauczycieli otrzymali:

  1. Pani Katarzyna Dudka –  SP Nr 1 Przyszowa
  2. Pani Anna Nowak –  SP Nr 1 Przyszowa
  3. Pani Irena Iwan – SP  Łukowica
  4. Pani Ewelina Dyrek – SP Świdnik
  5. Pan Marek Sewielski – SP Świdnik
  6. Pani Barbara Filipek – SP Roztoka

 Wójt Gminy Łukowica z własnej inicjatywy zgłosił do nagrody 2 niżej wymienione osoby:

  1. Pani Agnieszka Stefanowicz – nauczyciel SP Roztoka
  2. Pani Lucja Sułkowska – dyrektor SP Stronie

Gratulujemy nagrodzonym nauczycielom. Życzymy wszystkim pracownikom oświaty w naszej gminie sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :