Elektroniczny Dziennik


divider_Gminne Info

Dziennik elektroniczny będzie we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Naszej Gminy.

divider_Gminne Info

Urząd Gminy wspólnie z Dyrektorami Szkół podjął decyzję, że w najbliższym semestrze nastąpi wdrożenie szkolnego dziennika elektronicznego, który będzie prowadzony przez nauczycieli równolegle z papierowym. Pozwoli to dobrze przygotować i sprawdzić jak działa oprogramowanie, tak aby od nowego roku szkolnego 2020/2021 dziennik był dostępny dla rodziców we wszystkich szkołach.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info