Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiego Romantyzmu „Razem, młodzi przyjaciele!”


divider_Gminne Info

200 lat temu, w 1822 r. w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – dzieło, które wyznaczyło początek epoki romantyzmu w Polsce. W związku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku, włączając się w te obchody, zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiego Romantyzmu „Razem, młodzi przyjaciele!”, który odbył się 16 listopada 2022 roku.

divider_Gminne Info

Osobą odpowiedzialną za jego przygotowanie była pani Ewelina Dyrek. Honorowy Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Łukowica Pan Bogdan Łuczkowski. Celem przeglądu było popularyzowanie polskiej poezji romantycznej, ze szczególnym podkreśleniem roli Adama Mickiewicza w ukształtowaniu polskiego romantyzmu, a także rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wzbudzenie zainteresowania poezją polską oraz krzewienie kultury żywego słowa. W tegorocznej edycji udział wzięło 26 uczniów z 9 szkół podstawowych w gminie Łukowica. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowali nauczyciele z danej szkoły. Uczniowie prezentowali jeden z wybranych przez siebie wierszy poetów polskiego romantyzmu o tematyce patriotycznej. Uczestnicy wybrali wiersze następujących poetów: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Wincenty Pol.

Prezentacje oceniała komisja konkursowa w składzie:
Pani Katarzyna Bochenek – przewodnicząca komisji, bibliotekarz Gminnej Publicznej Biblioteki w Łukowicy.
Pani Małgorzata Pogwizd – Dyrektor Zespołu Obsługi Edukacji w Łukowicy, polonista i historyk
Pani Wioletta Kurek – instruktor teatralny oraz nauczyciel języka polskiego w szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi.

Decyzją jury przyznano następujące nagrody:

Kategoria I (uczniowie klas V-VI)

I miejsce
Zuzanna Wolak – Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łukowicy
II miejsce
Aleksandra Saska – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku
Wyróżnienie
Emilia Franczyk – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Młyńczyskach

Kategoria II (uczniowie klas VII-VIII)

I miejsce
Julia Białkowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku
II miejsce
Wojciech Hebda – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej
Wyróżnienia:
Aneta Klag – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu
Krzysztof Piwowarczyk – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Młyńczyskach

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Łukowica Pana Bogdana Łuczkowskiego, Bank Spółdzielczy w Łukowicy oraz PZU.

Wszystkim uczestnikom zmagań serdecznie gratulujemy!

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info