Gminny projekt edukacyjny „Ekologiczne przygody niebieskiego papierka”

Urząd Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Program dedykowany jest dla uczniów klasy I-III i polega na uświadamianiu i budowaniu prawidłowych wzorców i postaw wobec otaczającego nas świata w szczególności ochrony środowiska. Efektem końcowym będzie stworzenie dalszego ciągu opowiadań związanych z ekologicznymi potyczkami niebieskiego papierka.

Opowiadanie wraz z ilustracjami stanowić będzie integralną część książki, która powstanie jako zbiór wszystkich stworzonych opowiadań.

W ramach programu wychowawczo–profilaktycznego projekt edukacyjny realizuje następujące zagadnienia:

  • Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych.
  • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
  • Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku naturalnym i przeciwdziałanie tym zagrożeniom.
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info