Informacja w sprawie oczyszczalni przydomowych.


divider_Gminne Info

Osoby składające wnioski o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o przybycie na spotkanie sołeckie w swojej miejscowości. Urząd Marszałkowski, który jest organem rozpatrującym wniosek o dofinansowanie projektu przydomowych oczyszczalni ścieków, wzywa do złożenia dodatkowych oświadczeń od każdego właściciela działki. Na spotkaniach sołeckich zostaną przedstawione szczegóły dotyczące realizowanego zadania oraz dokumenty do podpisu, które są wymagane do dalszej procedury dotyczącej finansowania projektu

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info