Informacje o dodatku osłonowym


divider_Gminne Info

Sprawy z zakresu dodatku osłonowego w Gminie Łukowica załatwia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokość dodatku jest uzależniona od rodzaju źródła ciepła w budynku. Powinno ono być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgłoszenie takie można zrobić osobiście na stronie internetowej www.ceeb.gov.pl

divider_Gminne Info

Informacje i wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej:
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy .

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 5 na piętrze w Dziale świadczeń rodzinnych.


źródło: www.gopslukowica.pl

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info