Kanalizacja na odcinku Przyszowa Stronie i wodociąg z Górek w stronę Kierkowa do drogi powiatowej na Długołękę


divider_Gminne Info

Powyższe priorytetowe zadania Wójt Gminy omawiał wspólnie z radnymi Stanisławem Sewiło i Januszem Mrowcą oraz projektantem Tadeuszem Szafrańskim i inspektorem nadzoru Markiem Gurgulem. Realizacja zaplanowana jest na 2022 rok.

Na te oczekiwane przez Mieszkańców zadania pozyskaliśmy dofinansowania z #RFIL

💧

Budowa kanalizacji – blisko 2mln złotych.

💧

Budowa wodociągu -1,5 mln złotych.

💧

Dziękujemy za merytoryczne spotkanie.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info