Kierunek Kariera


divider_Gminne Info

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu będzie miał opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.


divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info