Kierunek turystyka


divider_Gminne Info

19 lutego Wójt Gminy Łukowica spotkał się z prezesem Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorzem Biedroniem. Podczas spotkania w Krakowie omawiano między innymi procedurę dołączenie Gminy Łukowica do MOT-u.

Rozmawiano także o ważnych sprawach dla rozwoju turystyki w naszym regionie:

  • promocji Gminy Łukowica,
  • walorach turystycznych Naszej Gminy,
  • Szlaku Architektury Drewnianej,
  • muzyce zaklętej w drewnie,
  • obiektach turystycznych.
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info