KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO PRZYSZOWA I

Awaria wodociągu

divider_Gminne Info

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO PRZYSZOWA I – Z DNIA 31 maja 2021 R.

Po dokonaniu analizy wyniku badań próbki wody wodociągu wiejskiego Przyszowa I
nr sprawozdania: LBW/2021/173, pobranej w dniu 25 maja 2021 r., przez próbkobiorcę – pracownika Sadeckiego Laboratorium Wody S. C. A. i M. Cembruch, 33-300 Nowy Sącz,
ul. Nawojowska 166 w punkcie poboru sieć, badanie wykonane przez Sadeckiego Laboratorium Wody S. C. A. i M. Cembruch, 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 166

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294).

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Przyszowa I określony decyzją nr 15/NHK/2021 z dnia 18 maja 2021 r. znak NHK.903.1.5.2021.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info