KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu wiejskiego Przyszowa


divider_Gminne Info

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej, po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 30 stycznia 2023 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu wiejskiego Przyszowa, stwierdza:
przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Woda dostarczana z wodociągu wiejskiego Przyszowa w zakresie wykonanych badań spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, nadaje się do spożycia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/psse-limanowa/komunikat-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-limanowej-z-dnia-30-stycznia-2023-roku-w-sprawie-przydatnosci-wody-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-wiejskiego-przyszowa

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info