Konkurs „Patrzeć i być widocznym”

divider_Gminne Info

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w Małopolskim Konkursie na Animację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „PATRZEĆ I BYĆ WIDOCZNYM”. Tematyka konkursu dotyczy bezpieczeństwa pieszych na drodze.

Do konkursu można zgłaszać filmy animowane zrealizowane w dowolnej technice animacji. Celem konkursu jest wyłonienie osób, które w ciekawy i angażujący sposób potrafią przekazać treści promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Prace zapisane na nośnikach typu płyta DVD lub pendrive, powinny być przesłane listownie w terminie od 5 do 30 października 2020 r. na adres:

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie,

ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

Koperta powinna być zatytułowana – Konkurs na animację „Patrzeć i być widocznym”.


divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info