Konkurs – Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnej w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Urząd Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Zgodnie z zarządzeniem nr 7/23 Wójta Gminy Łukowica z dnia 13 stycznia 2023r. Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Łukowica w dziedzinie kultury i sztuki, oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarządzenie nr 7/23

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info