Kontrola kanalizacji sanitarnej


W minionym tygodniu została wykonana kontrola części sieci kanalizacji sanitarnej. Kontrola ma na celu głównie ujawnienie nielegalnych podłączeń wód opadowych, drenażowych oraz ujawnienie nieszczelności.

divider_Gminne Info

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Mieszkańcy, u których zostaną wykryte nieprawidłowości, powinni liczyć się z konsekwencjami prawnymi i koniecznością uporządkowania sposobu odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych.

divider_Gminne Info

Aktualności :