Na strażaków zawsze można liczyć


divider_Gminne Info

Ostatnie dni znów pokazały niezawodność naszych druhów, którzy mimo swoich prac i obowiązków spieszą ratować mienie, zdrowie, a czasem nawet i życie.

Podczas ostatnich silnych porywów wiatru strażacy z terenu naszej gminy byli wielokrotnie wzywani do akcji przy różnych zdarzeniach, m.in. przy udrażnianiu przejezdności dróg gminnych i powiatowych, ale również bezpośrednio interweniując w przypadku zrywaniu przez wiatr dachów na budynkach jednorodzinnych jak i publicznych na terenie naszej gminy. Za trud, poświęcenie, odwagę i podejmowane działania bardzo dziękujemy.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info