Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych – inspektor.

divider_Gminne Info

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe;
  • Przynajmniej 2-letni staż pracy;
  • Doświadczenie zawodowe w realizacji zamówień publicznych;
  • Znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji i zastosowania do wykonywanych zadań;
  • Umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji, pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego;
  • Znajomość przepisów prawa w zakresie: ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz struktur administracji publicznej w Polsce.
divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info