NATURA 2000 – ochrona nietoperzy


19 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Łukowicy odbyły się zajęcia zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach PROJEKTU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Dotyczyły ochrony czynnej nietoperzy poprzez remonty dachów w stanowiskach nietoperzy. Takim miejscem jest dach zabytkowego kościoła w Łukowicy.

divider_Gminne Info

Spotkanie zorganizowano w ramach zadań związanych z promocją PROJEKTU pod nazwą „OCHRONA ZAGROŻONYCH SIEDLISK I GATUNKÓW CHRONIONYCH W RAMACH SIECI NATURA 2000 W MAŁOPOLSCE”. Zajęcia z dziećmi prowadziła Pani Zuzanna Długosz – przewodnik beskidzki-edukator. Podczas 2 godzin lekcyjnych uczniowie klasy Va i Vb (łącznie 45 osób) uczestniczyli w konkursach, rozwiązywali krzyżówki i zagadki matematyczne. W trakcie spotkania powstały także prace plastyczne oraz opowiadania.

Prowadząca podczas zajęć posługiwała się kukiełką „Nietoperz Stefan”. Dzieci z wielkim zainteresowaniem i bardzo aktywnie brały udział w zajęciach. Uczestnicy spotkania zostali obdarowani upominkami, a także wzięli udział w poczęstunku (napoje, słodycze).

divider_Gminne Info

Aktualności :