Nowa komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Nowa komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

divider_Gminne Info

Urząd Gminy Łukowica informuje, że został powołany nowy skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. Grzegorzek Aneta – Przewodniczący Komisji
  2. Rzadkosz Agnieszka – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Leśniak Lidia – Członek Komisji
  4. Golonka Krystyna – Członek Komisji
  5. Strug Tomasz – Członek Komisji
  6. Skirliński Janusz – Członek Komisji

Wymienione osoby, zostały przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Osoby te przejawiają inicjatywę i aktywność w odniesieniu do planowanych zadań.

Herb Gminy Łukowica

Wójt Gminy Łukowica dziękuje byłym członkom Komisji,

za długoletnią, rzetelną, pełną zaangażowania pracę oraz sumienność i osobisty wkład w rozwiązywanie problemów alkoholowych występujących na terenie naszej gminy.

divider_Gminne Info

Aktualności :