Nowe łazienki w szkole w Świdniku

Nowe łazienki w szkole w Świdniku

divider_Gminne Info

W Szkole Podstawowej w Świdniku nastąpił oficjalny odbiór prac budowlanych związanych z remontem dwóch łazienek szkolnych.

Odnowione pomieszczenia będą służyć nie tylko uczniom w roku szkolnym, ale także uczestnikom kolonii. Po sprawdzeniu jakości wykonanych robót, zadowolenie z inwestycji wyraziło kierownictwo szkoły oraz uczniowie. Dziękuję Pani Dyrektor Lucynie Borzęckiej za dopilnowanie inwestycji oraz wykonawcy, firmie Pana Adama Darowskiemu za rzetelne wykonanie prac. Podziękowania należą się też także Radnym: Henrykowi Talarowi oraz Krzysztofowi Bugajskiemu za zaangażowanie w to przedsięwzięcie.

divider_Gminne Info

Aktualności :