Nowe urządzenie na oczyszczalni w Świdniku


divider_Gminne Info

Na terenie oczyszczalni w Świdniku zostało zamontowane sito pionowe przeznaczone do mechanicznej separacji części stałych przepływających przez urządzenie wraz ze ściekami.

Co zyskamy dzięki montażowi sita?

✅

skuteczną eliminację części stałych z napływających ścieków,

✅

zabezpieczenie pomp przed uszkodzeniem,

✅

odwadnianie i redukcja masy transportowanych skratek,

✅

hermetyzację procesu usuwania zanieczyszczeń stałych.Wartość inwestycji: 100 860,00 złotych

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info