Nowy Zarząd Oddziału Gminnego OSP


divider_Gminne Info

Dzisiaj odbył się Zjazd Zarządu Gminnego Jednostek OSP i Wybór na kolejną kadencję. Podczas spotkania przede wszystkim podziękowano Druhowi Bronisławowi Kunickiemu, który przez 36 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego.

divider_Gminne Info

Podczas Zjazdu prezydium na kolejną kadencję ukonstytuowało się w składzie:

🚨

dh Janusz Koza – Prezes – Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowicy

🚨

dh Andrzej Koszut – Wiceprezes – Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu

🚨

dh Adam Plata – wiceprezes – OSP Stronie

🚨

dh Krzysztof Hybel – Komendant – Ochotnicza Straż Pożarna w Przyszowej

🚨

dh Józef Pietrzak – Sekretarz – OSP Łukowica

🚨

dh Krzysztof Majda – Skarbnik – Osp Młyńczyska

🚨

dh Wojciech Gurgul – Członek prezydium – Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce

🤝

Dziękujemy druhom za wyróżnienie i wybór na członka zarządu.

👉

Komisja rewizyjna:

🚨

dh Maria Majda – Przewodnicząca – OSP Młyńczyska

🚨

dh Adrian Zygadło – sekretarz – OSP Świdnik

🚨

dh Adam Nowak – OSP Jastrzębie

👉

Podczas dzisiejszego spotkania zostały wręczone również odznaczenia:

🚨

dh Stanisław Wajda – OSP Stronie – Złoty Znak Związku- Najwyższe odznaczenie strażackie

🚨

Prezes dh Bronisław Kunicki – Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana Gratulujemy

🤝

Dziękujemy wszystkim Druhom za obecność, konstruktywne spotkanie.


Aktualności :

divider_Gminne Info