Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Łukowica


Urząd Gminy przystąpił do realizacji ostatniego etapu projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Łukowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Inwestycja zakładała wymianę 150 kotłów opalanych paliwem stałym (tzw. kopciuchów) na nowe, ekologiczne kotły 5 generacji spełniające wymogi ekoprojektu.

W ubiegłym tygodniu zostały wypłacone dofinansowania dla ostatnich osób, które skorzystały z projektu.

Oczywiście, jak tylko będzie możliwość, Gmina Łukowica będzie się starać o podobne środki w przyszłości.

divider_Gminne Info

Aktualności :