OBWIESZCZENIE


divider_Gminne Info

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn:
„Zbiornik retencyjno-przeciwpowodziowy na potoku Słomka – Etap I – Koncepcja”

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info