Odpady komunalne-nowe zasady


Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości nie będą mieli możliwości wyboru nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ustawa wprowadziła obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dla każdego właściciela nieruchomości, a tym samym zakaz zbierania odpadów w sposób nieselektywny

divider_Gminne Info

Wszyscy mieszkańcy, którzy wcześniej zadeklarowali nieselektywne gromadzenie odpadów oraz Ci którzy będą chcieli skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów będą zobowiązani złożyć nową deklarację, której wzór został określony Uchwałą Rady Gminy Łukowica Nr IX/73/19 z dnia 6 listopada 2019 roku.

divider_Gminne Info

Aktualności :