Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.


divider_Gminne Info

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyszowej zrealizowała zadanie w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Zadanie sfinansowane zostało ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Nazwa zadania: „Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Przyszowa ”

divider_Gminne Info

Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Przyszowej

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info