Podpisanie umowy i przekazanie placu pod przebudowę drogi powiatowej w Stroniu


divider_Gminne Info

Dzisiaj wspólnie z Panem Starostą Mieczysławem Urygą, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Bulandą, Sołtysem Stanisławem Jedleckim i inspektorem nadzoru Grzegorzem Gurgulem Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski przekazał teren wykonawcy pod przebudowę drogi powiatowej w Stroniu. Zadanie zrealizuje firma ZIBUD za kwotę blisko 2,3 mln złotych a termin realizacji to 10 miesięcy od podpisania umowy.

divider_Gminne Info

Kolejna wyczekiwana inwestycja rozpocznie się dzięki dobrej współpracy Gminy Łukowica i Powiatu Limanowskiego.

Zadanie na odcinku od Szkoły Podstawowej do drogi w kierunku Długołęki polega głównie na budowie chodnika, poszerzeniu jezdni do 6m, odwodnieniu oraz budowie oświetlenia.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info