Poprawa zasięgu GSM


divider_Gminne Info

Operator telekomunikacyjny-Orange uruchomił małą stację bazową na budynku urzędu gminy. Jej działanie poprawi zasięg GSM w Łukowicy. Stacja zapewnia transfer zbliżony do standardu 3G/LTE.

Działania urzędu pozwoliły zrobić pierwszy krok w celu poprawy jakości sygnału GSM w granicach naszej gminy. Pracujemy nadal, aby zasięg sieci komórkowych był dostępny na terenie całej gminy Łukowica. Jesteśmy w stałym kontakcie z operatorem i liczymy, że w niedługim czasie uda się powiększyć obszar objęty zasięgiem sieci komórkowej oraz rozbudować sieć światłowodową.

Informujemy także, że stacja na budynku urzędu gminy nie pracuje w standardzie 5G i nie jest to przewidziane w przyszłości.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info